top of page

Group

Public·10 members

Matematika E Klases 7 Dukagjini.zip


Matematika e klasës 7 - Dukagjini Botime
Matematika e klasës 7 është një libër bazë për nxënësit e klasës shtatë të shkollave fillore në Kosovë. Ky libër është përshtatur me kërkesat e mësimdhënies dhe kurrikulën e hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASH) të Republikës së Kosovës. Libri përmban 12 tema, të cilat trajtojnë konceptet dhe aftësitë themelore të matematikës, siç janë numrat racional, proporcionaliteti, gjeometria, funksionet, statistika dhe gjasa.


Libri i matematikës për klasën 7 është botuar nga Shtëpia Botuese Dukagjini, një nga botuesit më të njohur në Kosovë për tekstet shkollore. Dukagjini Botime ofron edhe materiale shtesë për nxënësit dhe mësimdhënësit, siç janë fletorja e punës, libri i mësuesit, teste kontrolluese dhe versioni digjital i librit të nxënësit. Këto materiale mund të shkarkohen falas nga faqja zyrtare e botuesit ose nga faqja .


Download: https://t.co/2z6q1Thobe


Matematika e klasës 7 - Dukagjini Botime është një libër i vlerësuar dhe i pëlqyer nga nxënësit dhe mësimdhënësit. Ky libër ofron një mësimdhënie cilësore dhe interesante të matematikës, duke stimuluar mendimin logjik, kritik dhe krijues të nxënësve. Libri gjithashtu ndihmon nxënësit të përgatiten për nivelin e ardhshëm të arsimit dhe për sfidat e jetës.


Një kopje digjitale e librit Matematika e klasës 7 - Dukagjini Botime mund të shkarkohet në formatin zip nga ky link . Ky format mund të hapet me një program si WinZip ose WinRAR. Pas hapjes së skedarit zip, mund të hapni skedarin PDF që përmban librin. Ju rekomandojmë të lexoni librin me një program si Adobe Acrobat Reader ose Foxit Reader.


Shpresojmë që ky artikull t'ju ketë ndihmuar të gjeni informacionin që kërkonit për librin Matematika e klasës 7 - Dukagjini Botime. Njihuni me botimet tona të tjera shkollore në faqen tonë dhe na ndiqni në rrjetet sociale për lajme dhe njoftime. Ju urojmë suksese në marrjen e dituris!


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page